Free Bibles

Genesis 1 - Berean Interlinear Bible with KJV, Morphology, Transliteration and Strong's Numbers

1 בְּרֵאשִׁ֖ית H7225 ( Prep-b│N-fs ) (bə·rê·šîṯ) In the beginning בָּרָ֣א H1254 ( V-Qal-Perf-3ms ) (bā·rā) created אֱלֹהִ֑ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God אֵ֥ת H853 ( DirObjM ) (’êṯ) - הַשָּׁמַ֖יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) the heavens וְאֵ֥ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) and הָאָֽרֶץ׃ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth .

2 וְהָאָ֗רֶץ H776 ( Conj-w,Art│N-fs ) (wə·hā·’ā·reṣ) Now the earth הָיְתָ֥ה H1961 ( V-Qal-Perf-3fs ) (hā·yə·ṯāh) was תֹ֙הוּ֙ H8414 ( N-ms ) (ṯō·hū) formless וָבֹ֔הוּ H922 ( Conj-w│N-ms ) (wā·ḇō·hū) and void , וְחֹ֖שֶׁךְ H2822 ( Conj-w│N-ms ) (wə·ḥō·šeḵ) and darkness עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) was over פְּנֵ֣י H6440 ( N-cpc ) (pə·nê) the surface תְה֑וֹם H8415 ( N-cs ) (ṯə·hō·wm) of the deep . וְר֣וּחַ H7307 ( Conj-w│N-csc ) (wə·rū·aḥ) And the Spirit אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) of God מְרַחֶ֖פֶת H7363 ( V-Piel-Prtcpl-fs ) (mə·ra·ḥe·p̄eṯ) was hovering עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) over פְּנֵ֥י H6440 ( N-cpc ) (pə·nê) the surface הַמָּֽיִם׃ H4325 ( Art│N-mp ) (ham·mā·yim) of the waters .

3 וַיֹּ֥אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God יְהִ֣י H1961 ( V-Qal-Imperf.Jus-3ms ) (yə·hî) “ Let there be א֑וֹר H216 ( N-cs ) (’ō·wr) light , ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was אֽוֹר׃ H216 ( N-cs ) (’ō·wr) light .

4 וַיַּ֧רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) saw אֱלֹהִ֛ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הָא֖וֹר H216 ( Art│N-cs ) (hā·’ō·wr) the light כִּי־ H3588 ( Conj ) (kî-) that ט֑וֹב H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) [was] good , וַיַּבְדֵּ֣ל H914 ( Conj-w│V-Hifil-ConsecImperf-3ms ) (way·yaḇ·dêl) separated אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) and [He] בֵּ֥ין H996 ( Prep ) (bên) . . . הָא֖וֹר H216 ( Art│N-cs ) (hā·’ō·wr) the light וּבֵ֥ין H996 ( Conj-w│Prep ) (ū·ḇên) from הַחֹֽשֶׁךְ׃ H2822 ( Art│N-ms ) (ha·ḥō·šeḵ) the darkness .

5 וַיִּקְרָ֨א H7121 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yiq·rā) called אֱלֹהִ֤ים׀ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God לָאוֹר֙ H216 ( Prep-l,Art│N-cs ) (lā·’ō·wr) the light י֔וֹם H3117 ( N-ms ) (yō·wm) “ day , ” וְלַחֹ֖שֶׁךְ H2822 ( Conj-w,Prep-l,Art│N-ms ) (wə·la·ḥō·šeḵ) and the darkness קָ֣רָא H7121 ( V-Qal-Perf-3ms ) (qā·rā) He called לָ֑יְלָה H3915 ( N-ms ) (lā·yə·lāh) “ night . ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And there was עֶ֥רֶב H6153 ( N-ms ) (‘e·reḇ) evening , וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was בֹ֖קֶר H1242 ( N-ms ) (ḇō·qer) morning — י֥וֹם H3117 ( N-ms ) (yō·wm) day . אֶחָֽד׃פ H259 ( Number-ms ) (’e·ḥāḏ) the first

6 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God יְהִ֥י H1961 ( V-Qal-Imperf.Jus-3ms ) (yə·hî) “ Let there be רָקִ֖יעַ H7549 ( N-ms ) (rā·qî·a‘) an expanse בְּת֣וֹךְ H8432 ( Prep-b│N-msc ) (bə·ṯō·wḵ) between הַמָּ֑יִם H4325 ( Art│N-mp ) (ham·mā·yim) the waters , וִיהִ֣י H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConjImperf.Jus-3ms ) (wî·hî) to מַבְדִּ֔יל H914 ( V-Hifil-Prtcpl-ms ) (maḇ·dîl) separate בֵּ֥ין H996 ( Prep ) (bên) . . . מַ֖יִם H4325 ( N-mp ) (ma·yim) the waters לָמָֽיִם׃ H4325 ( Prep-l│N-mp ) (lā·mā·yim) from the waters . ”

7 וַיַּ֣עַשׂ H6213 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·ya·‘aś) made אֱלֹהִים֮ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) So God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הָרָקִיעַ֒ H7549 ( Art│N-ms ) (hā·rā·qî·a‘) the expanse וַיַּבְדֵּ֗ל H914 ( Conj-w│V-Hifil-ConsecImperf-3ms ) (way·yaḇ·dêl) and separated בֵּ֤ין H996 ( Prep ) (bên) . . . הַמַּ֙יִם֙ H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) the waters אֲשֶׁר֙ H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) - מִתַּ֣חַת H8478 ( Prep-m ) (mit·ta·ḥaṯ) beneath לָרָקִ֔יעַ H7549 ( Prep-l,Art│N-ms ) (lā·rā·qî·a‘) [it] וּבֵ֣ין H996 ( Conj-w│Prep ) (ū·ḇên) from הַמַּ֔יִם H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) the waters אֲשֶׁ֖ר H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) - מֵעַ֣ל H5921 ( Prep-m ) (mê·‘al) above לָרָקִ֑יעַ H7549 ( Prep-l,Art│N-ms ) (lā·rā·qî·a‘) - . וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And it was כֵֽן׃ H3651 ( Adv ) (ḵên) so .

8 וַיִּקְרָ֧א H7121 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yiq·rā) called אֱלֹהִ֛ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God לָֽרָקִ֖יעַ H7549 ( Prep-l,Art│N-ms ) (lā·rā·qî·a‘) the expanse שָׁמָ֑יִם H8064 ( N-mp ) (šā·mā·yim) “ sky . ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And there was עֶ֥רֶב H6153 ( N-ms ) (‘e·reḇ) evening , וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was בֹ֖קֶר H1242 ( N-ms ) (ḇō·qer) morning — י֥וֹם H3117 ( N-ms ) (yō·wm) day . שֵׁנִֽי׃פ H8145 ( Number-oms ) (šê·nî) the second

9 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God יִקָּו֨וּ H6960 ( V-Nifal-Imperf-3mp ) (yiq·qā·wū) be gathered הַמַּ֜יִם H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) “ Let the waters מִתַּ֤חַת H8478 ( Prep-m ) (mit·ta·ḥaṯ) under הַשָּׁמַ֙יִם֙ H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) the sky אֶל־ H413 ( Prep ) (’el-) into מָק֣וֹם H4725 ( N-ms ) (mā·qō·wm) place , אֶחָ֔ד H259 ( Number-ms ) (’e·ḥāḏ) one וְתֵרָאֶ֖ה H7200 ( Conj-w│V-Nifal-ConjImperf-3fs ) (wə·ṯê·rā·’eh) may appear . ” הַיַּבָּשָׁ֑ה H3004 ( Art│N-fs ) (hay·yab·bā·šāh) so that the dry [land] וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And it was כֵֽן׃ H3651 ( Adv ) (ḵên) so .

10 וַיִּקְרָ֨א H7121 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yiq·rā) called אֱלֹהִ֤ים׀ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God לַיַּבָּשָׁה֙ H3004 ( Prep-l,Art│N-fs ) (lay·yab·bā·šāh) the dry [land] אֶ֔רֶץ H776 ( N-fs ) (’e·reṣ) “ earth , ” וּלְמִקְוֵ֥ה H4723 ( Conj-w,Prep-l│N-msc ) (ū·lə·miq·wêh) and the gathering הַמַּ֖יִם H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) of waters קָרָ֣א H7121 ( V-Qal-Perf-3ms ) (qā·rā) He called יַמִּ֑ים H3220 ( N-mp ) (yam·mîm) “ seas . ” וַיַּ֥רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) saw אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God כִּי־ H3588 ( Conj ) (kî-) that טֽוֹב׃ H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) [it was] good .

11 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) Then God תַּֽדְשֵׁ֤א H1876 ( V-Hifil-Imperf.Jus-3fs ) (taḏ·šê) bring forth הָאָ֙רֶץ֙ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) “ Let the earth דֶּ֔שֶׁא H1877 ( N-ms ) (de·še) vegetation : עֵ֚שֶׂב H6212 ( N-ms ) (‘ê·śeḇ) plants מַזְרִ֣יעַ H2232 ( V-Hifil-Prtcpl-ms ) (maz·rî·a‘) seed-bearing זֶ֔רַע H2233 ( N-ms ) (ze·ra‘) . . . עֵ֣ץ H6086 ( N-msc ) (‘êṣ) trees , פְּרִ֞י H6529 ( N-ms ) (pə·rî) and fruit עֹ֤שֶׂה H6213 ( V-Qal-Prtcpl-ms ) (‘ō·śeh) each bearing פְּרִי֙ H6529 ( N-ms ) (pə·rî) fruit לְמִינ֔וֹ H4327 ( Prep-l│N-msc│3ms ) (lə·mî·nōw) according to its kind אֲשֶׁ֥ר H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) - זַרְעוֹ־ H2233 ( N-msc│3ms ) (zar·‘ōw-) with seed ב֖וֹ( Prep│3ms ) (ḇōw) - עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) - הָאָ֑רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) - . ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And it was כֵֽן׃ H3651 ( Adv ) (ḵên) so .

12 וַתּוֹצֵ֨א H3318 ( Conj-w│V-Hifil-ConsecImperf-3fs ) (wat·tō·w·ṣê) produced הָאָ֜רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) The earth דֶּ֠שֶׁא H1877 ( N-ms ) (de·še) vegetation : עֵ֣שֶׂב H6212 ( N-ms ) (‘ê·śeḇ) plants מַזְרִ֤יעַ H2232 ( V-Hifil-Prtcpl-ms ) (maz·rî·a‘) seed-bearing זֶ֙רַע֙ H2233 ( N-ms ) (ze·ra‘) . . . לְמִינֵ֔הוּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3ms ) (lə·mî·nê·hū) according to their kinds וְעֵ֧ץ H6086 ( Conj-w│N-ms ) (wə·‘êṣ) and trees עֹֽשֶׂה־ H6213 ( V-Qal-Prtcpl-ms ) (‘ō·śeh-) bearing פְּרִ֛י H6529 ( N-ms ) (pə·rî) fruit אֲשֶׁ֥ר H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) - זַרְעוֹ־ H2233 ( N-msc│3ms ) (zar·‘ōw-) with seed ב֖וֹ( Prep│3ms ) (ḇōw) . . . לְמִינֵ֑הוּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3ms ) (lə·mî·nê·hū) according to their kinds . וַיַּ֥רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) saw אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God כִּי־ H3588 ( Conj ) (kî-) that טֽוֹב׃ H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) it was good .

13 וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And there was עֶ֥רֶב H6153 ( N-ms ) (‘e·reḇ) evening , וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was בֹ֖קֶר H1242 ( N-ms ) (ḇō·qer) morning — י֥וֹם H3117 ( N-ms ) (yō·wm) day . שְׁלִישִֽׁי׃פ H7992 ( Number-oms ) (šə·lî·šî) the third

14 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God יְהִ֤י H1961 ( V-Qal-Imperf.Jus-3ms ) (yə·hî) “ Let there be מְאֹרֹת֙ H3974 ( N-mp ) (mə·’ō·rōṯ) lights בִּרְקִ֣יעַ H7549 ( Prep-b│N-msc ) (bir·qî·a‘) in the expanse הַשָּׁמַ֔יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the sky לְהַבְדִּ֕יל H914 ( Prep-l│V-Hifil-Inf ) (lə·haḇ·dîl) to distinguish בֵּ֥ין H996 ( Prep ) (bên) between הַיּ֖וֹם H3117 ( Art│N-ms ) (hay·yō·wm) the day וּבֵ֣ין H996 ( Conj-w│Prep ) (ū·ḇên) and הַלָּ֑יְלָה H3915 ( Art│N-ms ) (hal·lā·yə·lāh) the night , וְהָי֤וּ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConjPerf-3cp ) (wə·hā·yū) and let them be לְאֹתֹת֙ H226 ( Prep-l│N-cp ) (lə·’ō·ṯōṯ) signs to mark וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים H4150 ( Conj-w,Prep-l│N-mp ) (ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm) [the] seasons וּלְיָמִ֖ים H3117 ( Conj-w,Prep-l│N-mp ) (ū·lə·yā·mîm) and days וְשָׁנִֽים׃ H8141 ( Conj-w│N-fp ) (wə·šā·nîm) and years .

15 וְהָי֤וּ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConjPerf-3cp ) (wə·hā·yū) And let them serve לִמְאוֹרֹת֙ H3974 ( Prep-l│N-mp ) (lim·’ō·w·rōṯ) as lights בִּרְקִ֣יעַ H7549 ( Prep-b│N-msc ) (bir·qî·a‘) in the expanse הַשָּׁמַ֔יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the sky לְהָאִ֖יר H215 ( Prep-l│V-Hifil-Inf ) (lə·hā·’îr) to shine עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon הָאָ֑רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth . ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And it was כֵֽן׃ H3651 ( Adv ) (ḵên) so .

16 וַיַּ֣עַשׂ H6213 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·ya·‘aś) made אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - שְׁנֵ֥י H8147 ( Number-mdc ) (šə·nê) two הַמְּאֹרֹ֖ת H3974 ( Art│N-mp ) (ham·mə·’ō·rōṯ) lights : הַגְּדֹלִ֑ים H1419 ( Art│Adj-mp ) (hag·gə·ḏō·lîm) great אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הַמָּא֤וֹר H3974 ( Art│N-ms ) (ham·mā·’ō·wr) light הַגָּדֹל֙ H1419 ( Art│Adj-ms ) (hag·gā·ḏōl) the greater לְמֶמְשֶׁ֣לֶת H4475 ( Prep-l│N-fsc ) (lə·mem·še·leṯ) to rule הַיּ֔וֹם H3117 ( Art│N-ms ) (hay·yō·wm) the day וְאֶת־ H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’eṯ-) and הַמָּא֤וֹר H3974 ( Art│N-ms ) (ham·mā·’ō·wr) light הַקָּטֹן֙ H6996 ( Art│Adj-ms ) (haq·qā·ṭōn) the lesser לְמֶמְשֶׁ֣לֶת H4475 ( Prep-l│N-fsc ) (lə·mem·še·leṯ) to rule הַלַּ֔יְלָה H3915 ( Art│N-ms ) (hal·lay·lāh) the night . וְאֵ֖ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) And [He made] הַכּוֹכָבִֽים׃ H3556 ( Art│N-mp ) (hak·kō·w·ḵā·ḇîm) the stars {as well} .

17 וַיִּתֵּ֥ן H5414 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yit·tên) set אֹתָ֛ם H853 ( DirObjM│3mp ) (’ō·ṯām) [these lights] אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God בִּרְקִ֣יעַ H7549 ( Prep-b│N-msc ) (bir·qî·a‘) in the expanse הַשָּׁמָ֑יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·mā·yim) of the sky לְהָאִ֖יר H215 ( Prep-l│V-Hifil-Inf ) (lə·hā·’îr) to shine עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon הָאָֽרֶץ׃ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth ,

18 וְלִמְשֹׁל֙ H4910 ( Conj-w,Prep-l│V-Qal-Inf ) (wə·lim·šōl) to preside over בַּיּ֣וֹם H3117 ( Prep-b,Art│N-ms ) (bay·yō·wm) the day וּבַלַּ֔יְלָה H3915 ( Conj-w,Prep-b,Art│N-ms ) (ū·ḇal·lay·lāh) and the night , וּֽלֲהַבְדִּ֔יל H914 ( Conj-w,Prep-l│V-Hifil-Inf ) (ū·lă·haḇ·dîl) and to separate בֵּ֥ין H996 ( Prep ) (bên) . . . הָא֖וֹר H216 ( Art│N-cs ) (hā·’ō·wr) the light וּבֵ֣ין H996 ( Conj-w│Prep ) (ū·ḇên) from הַחֹ֑שֶׁךְ H2822 ( Art│N-ms ) (ha·ḥō·šeḵ) the darkness . וַיַּ֥רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) saw אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God כִּי־ H3588 ( Conj ) (kî-) that טֽוֹב׃ H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) [it was] good .

19 וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And there was עֶ֥רֶב H6153 ( N-ms ) (‘e·reḇ) evening , וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was בֹ֖קֶר H1242 ( N-ms ) (ḇō·qer) morning — י֥וֹם H3117 ( N-ms ) (yō·wm) day . רְבִיעִֽי׃פ H7243 ( Number-oms ) (rə·ḇî·‘î) the fourth

20 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God יִשְׁרְצ֣וּ H8317 ( V-Qal-Imperf-3mp ) (yiš·rə·ṣū) teem הַמַּ֔יִם H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) “ Let the waters שֶׁ֖רֶץ H8318 ( N-msc ) (še·reṣ) creatures , נֶ֣פֶשׁ H5315 ( N-fs ) (ne·p̄eš) with living חַיָּ֑ה H2416 ( Adj-fs ) (ḥay·yāh) . . . וְעוֹף֙ H5775 ( Conj-w│N-ms ) (wə·‘ō·wp̄) and let birds יְעוֹפֵ֣ף H5774 ( V-Piel-Imperf-3ms ) (yə·‘ō·w·p̄êp̄) fly עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) above הָאָ֔רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) in פְּנֵ֖י H6440 ( N-cpc ) (pə·nê) the open רְקִ֥יעַ H7549 ( N-msc ) (rə·qî·a‘) expanse הַשָּׁמָֽיִם׃ H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·mā·yim) of the sky . ”

21 וַיִּבְרָ֣א H1254 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yiḇ·rā) created אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) So הַתַּנִּינִ֖ם H8577 ( Art│N-mp ) (hat·tan·nî·nim) sea creatures הַגְּדֹלִ֑ים H1419 ( Art│Adj-mp ) (hag·gə·ḏō·lîm) the great וְאֵ֣ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) - כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) and every נֶ֣פֶשׁ H5315 ( N-fs ) (ne·p̄eš) thing הַֽחַיָּ֣ה׀ H2416 ( Art│Adj-fs ) (ha·ḥay·yāh) living הָֽרֹמֶ֡שֶׂת H7430 ( Art│V-Qal-Prtcpl-fs ) (hā·rō·me·śeṯ) that moves , אֲשֶׁר֩ H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) [with] which שָׁרְצ֨וּ H8317 ( V-Qal-Perf-3cp ) (šā·rə·ṣū) teemed הַמַּ֜יִם H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) the waters לְמִֽינֵהֶ֗ם H4327 ( Prep-l│N-mpc│3mp ) (lə·mî·nê·hem) according to their kinds , וְאֵ֨ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) and כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) every ע֤וֹף H5775 ( N-ms ) (‘ō·wp̄) bird כָּנָף֙ H3671 ( N-fs ) (kā·nāp̄) of flight לְמִינֵ֔הוּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3ms ) (lə·mî·nê·hū) after its kind . וַיַּ֥רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) saw אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God כִּי־ H3588 ( Conj ) (kî-) that טֽוֹב׃ H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) [it was] good .

22 וַיְבָ֧רֶךְ H1288 ( Conj-w│V-Piel-ConsecImperf-3ms ) (way·ḇā·reḵ) blessed אֹתָ֛ם H853 ( DirObjM│3mp ) (’ō·ṯām) them אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) Then God לֵאמֹ֑ר H559 ( Prep-l│V-Qal-Inf ) (lê·mōr) [and] said , פְּר֣וּ H6509 ( V-Qal-Imp-mp ) (pə·rū) “ Be fruitful וּרְב֗וּ H7235 ( Conj-w│V-Qal-Imp-mp ) (ū·rə·ḇū) and multiply וּמִלְא֤וּ H4390 ( Conj-w│V-Qal-Imp-mp ) (ū·mil·’ū) and fill אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הַמַּ֙יִם֙ H4325 ( Art│N-mp ) (ham·ma·yim) the waters בַּיַּמִּ֔ים H3220 ( Prep-b,Art│N-mp ) (bay·yam·mîm) of the seas , וְהָע֖וֹף H5775 ( Conj-w,Art│N-ms ) (wə·hā·‘ō·wp̄) and let birds יִ֥רֶב H7235 ( V-Qal-Imperf.Jus-3ms ) (yi·reḇ) multiply בָּאָֽרֶץ׃ H776 ( Prep-b,Art│N-fs ) (bā·’ā·reṣ) on the earth . ”

23 וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And there was עֶ֥רֶב H6153 ( N-ms ) (‘e·reḇ) evening , וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was בֹ֖קֶר H1242 ( N-ms ) (ḇō·qer) morning — י֥וֹם H3117 ( N-ms ) (yō·wm) day . חֲמִישִֽׁי׃פ H2549 ( Number-oms ) (ḥă·mî·šî) the fifth

24 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God תּוֹצֵ֨א H3318 ( V-Hifil-Imperf.Jus-3fs ) (tō·w·ṣê) bring forth הָאָ֜רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) “ Let the earth נֶ֤פֶשׁ H5315 ( N-fs ) (ne·p̄eš) creatures חַיָּה֙ H2416 ( Adj-fs ) (ḥay·yāh) living לְמִינָ֔הּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3fs ) (lə·mî·nāh) according to their kinds : בְּהֵמָ֥ה H929 ( N-fs ) (bə·hê·māh) livestock , וָרֶ֛מֶשׂ H7431 ( Conj-w│N-ms ) (wā·re·meś) land crawlers , וְחַֽיְתוֹ־ H2416 ( Conj-w│N-fsc│3ms ) (wə·ḥay·ṯōw-) and beasts אֶ֖רֶץ H776 ( N-fs ) (’e·reṣ) of the earth לְמִינָ֑הּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3fs ) (lə·mî·nāh) according to their kinds . ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And it was כֵֽן׃ H3651 ( Adv ) (ḵên) so .

25 וַיַּ֣עַשׂ H6213 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·ya·‘aś) made אֱלֹהִים֩ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - חַיַּ֨ת H2416 ( N-fsc ) (ḥay·yaṯ) the beasts הָאָ֜רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) of the earth לְמִינָ֗הּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3fs ) (lə·mî·nāh) according to their kinds , וְאֶת־ H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’eṯ-) - הַבְּהֵמָה֙ H929 ( Art│N-fs ) (hab·bə·hê·māh) the livestock לְמִינָ֔הּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3fs ) (lə·mî·nāh) according to their kinds , וְאֵ֛ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) and כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) everything רֶ֥מֶשׂ H7431 ( N-msc ) (re·meś) that crawls הָֽאֲדָמָ֖ה H127 ( Art│N-fs ) (hā·’ă·ḏā·māh) upon the earth לְמִינֵ֑הוּ H4327 ( Prep-l│N-msc│3ms ) (lə·mî·nê·hū) according to its kind . וַיַּ֥רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) saw אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God כִּי־ H3588 ( Conj ) (kî-) that טֽוֹב׃ H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) [it was] good .

26 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) Then God נַֽעֲשֶׂ֥ה H6213 ( V-Qal-Imperf.h-1cp ) (na·‘ă·śeh) “ Let Us make אָדָ֛ם H120 ( N-ms ) (’ā·ḏām) man בְּצַלְמֵ֖נוּ H6754 ( Prep-b│N-msc│1cp ) (bə·ṣal·mê·nū) in Our image , כִּדְמוּתֵ֑נוּ H1823 ( Prep-k│N-fsc│1cp ) (kiḏ·mū·ṯê·nū) after Our likeness , וְיִרְדּוּ֩ H7287 ( Conj-w│V-Qal-ConjImperf-3mp ) (wə·yir·dū) to rule בִדְגַ֨ת H1710 ( Prep-b│N-fsc ) (ḇiḏ·ḡaṯ) over the fish הַיָּ֜ם H3220 ( Art│N-ms ) (hay·yām) of the sea וּבְע֣וֹף H5775 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·‘ō·wp̄) and the birds הַשָּׁמַ֗יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the air , וּבַבְּהֵמָה֙ H929 ( Conj-w,Prep-b,Art│N-fs ) (ū·ḇab·bə·hê·māh) over the livestock , וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and over all הָאָ֔רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth itself וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and every הָרֶ֖מֶשׂ H7431 ( Art│N-ms ) (hā·re·meś) creature הָֽרֹמֵ֥שׂ H7430 ( Art│V-Qal-Prtcpl-ms ) (hā·rō·mêś) that crawls עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon הָאָֽרֶץ׃ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) [it] . ”

27 וַיִּבְרָ֨א H1254 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yiḇ·rā) created אֱלֹהִ֤ים׀ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) So God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הָֽאָדָם֙ H120 ( Art│N-ms ) (hā·’ā·ḏām) man בְּצַלְמ֔וֹ H6754 ( Prep-b│N-msc│3ms ) (bə·ṣal·mōw) in His [own] image ; בְּצֶ֥לֶם H6754 ( Prep-b│N-msc ) (bə·ṣe·lem) in the image אֱלֹהִ֖ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) of God בָּרָ֣א H1254 ( V-Qal-Perf-3ms ) (bā·rā) He created אֹת֑וֹ H853 ( DirObjM│3ms ) (’ō·ṯōw) him ; זָכָ֥ר H2145 ( N-ms ) (zā·ḵār) male וּנְקֵבָ֖ה H5347 ( Conj-w│N-fs ) (ū·nə·qê·ḇāh) and female בָּרָ֥א H1254 ( V-Qal-Perf-3ms ) (bā·rā) He created אֹתָֽם׃ H853 ( DirObjM│3mp ) (’ō·ṯām) them .

28 וַיְבָ֣רֶךְ H1288 ( Conj-w│V-Piel-ConsecImperf-3ms ) (way·ḇā·reḵ) blessed אֹתָם֮ H853 ( DirObjM│3mp ) (’ō·ṯām) them אֱלֹהִים֒ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God וַיֹּ֨אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said לָהֶ֜ם( Prep│3mp ) (lā·hem) to them , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) and פְּר֥וּ H6509 ( V-Qal-Imp-mp ) (pə·rū) “ Be fruitful וּרְב֛וּ H7235 ( Conj-w│V-Qal-Imp-mp ) (ū·rə·ḇū) and multiply , וּמִלְא֥וּ H4390 ( Conj-w│V-Qal-Imp-mp ) (ū·mil·’ū) and fill אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הָאָ֖רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth וְכִבְשֻׁ֑הָ H3533 ( Conj-w│V-Qal-Imp-mp│3fs ) (wə·ḵiḇ·šu·hā) and subdue it ; וּרְד֞וּ H7287 ( Conj-w│V-Qal-Imp-mp ) (ū·rə·ḏū) rule בִּדְגַ֤ת H1710 ( Prep-b│N-fsc ) (biḏ·ḡaṯ) over the fish הַיָּם֙ H3220 ( Art│N-ms ) (hay·yām) of the sea וּבְע֣וֹף H5775 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·‘ō·wp̄) and the birds הַשָּׁמַ֔יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the air וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and every חַיָּ֖ה H2416 ( N-fs ) (ḥay·yāh) creature הָֽרֹמֶ֥שֶׂת H7430 ( Art│V-Qal-Prtcpl-fs ) (hā·rō·me·śeṯ) that crawls עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon הָאָֽרֶץ׃ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth . ”

29 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) Then God הִנֵּה֩ H2009 ( Interjection ) (hin·nêh) “ Behold , נָתַ֨תִּי H5414 ( V-Qal-Perf-1cs ) (nā·ṯat·tî) I have given לָכֶ֜ם( Prep│2mp ) (lā·ḵem) you אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) every עֵ֣שֶׂב׀ H6212 ( N-ms ) (‘ê·śeḇ) plant זֹרֵ֣עַ H2232 ( V-Qal-Prtcpl-ms ) (zō·rê·a‘) vvv זֶ֗רַע H2233 ( N-ms ) (ze·ra‘) seed-bearing אֲשֶׁר֙ H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) - עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) on פְּנֵ֣י H6440 ( N-cpc ) (pə·nê) the face כָל־ H3605 ( N-msc ) (ḵāl) of all הָאָ֔רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth , וְאֶת־ H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’eṯ-) and כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) every הָעֵ֛ץ H6086 ( Art│N-ms ) (hā·‘êṣ) tree אֲשֶׁר־ H834 ( Pro-r ) (’ă·šer-) whose בּ֥וֹ( Prep│3ms ) (bōw) . . . פְרִי־ H6529 ( N-msc ) (p̄ə·rî-) fruit עֵ֖ץ H6086 ( N-ms ) (‘êṣ) - זֹרֵ֣עַ H2232 ( V-Qal-Prtcpl-ms ) (zō·rê·a‘) contains זָ֑רַע H2233 ( N-ms ) (zā·ra‘) seed . לָכֶ֥ם( Prep│2mp ) (lā·ḵem) yours יִֽהְיֶ֖ה H1961 ( V-Qal-Imperf-3ms ) (yih·yeh) They will be לְאָכְלָֽה׃ H402 ( Prep-l│N-fs ) (lə·’āḵ·lāh) for food .

30 וּֽלְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-l│N-msc ) (ū·lə·ḵāl-) And to every חַיַּ֣ת H2416 ( N-fsc ) (ḥay·yaṯ) beast הָ֠אָרֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) of the earth וּלְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-l│N-msc ) (ū·lə·ḵāl-) and every ע֨וֹף H5775 ( N-msc ) (‘ō·wp̄) bird הַשָּׁמַ֜יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the air וּלְכֹ֣ל׀ H3605 ( Conj-w,Prep-l│N-msc ) (ū·lə·ḵōl) and every רוֹמֵ֣שׂ H7430 ( V-Qal-Prtcpl-ms ) (rō·w·mêś) creature that crawls עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon הָאָ֗רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth — אֲשֶׁר־ H834 ( Pro-r ) (’ă·šer-) everything that has בּוֹ֙( Prep│3ms ) (bōw) in it — נֶ֣פֶשׁ H5315 ( N-fs ) (ne·p̄eš) the breath חַיָּ֔ה H2416 ( Adj-fs ) (ḥay·yāh) of life אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) [I have given] every יֶ֥רֶק H3418 ( N-ms ) (ye·req) green עֵ֖שֶׂב H6212 ( N-ms ) (‘ê·śeḇ) plant לְאָכְלָ֑ה H402 ( Prep-l│N-fs ) (lə·’āḵ·lāh) for food . ” וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And it was כֵֽן׃ H3651 ( Adv ) (ḵên) so .

31 וַיַּ֤רְא H7200 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yar) looked upon אֱלֹהִים֙ H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - כָּל־ H3605 ( N-msc ) (kāl-) all אֲשֶׁ֣ר H834 ( Pro-r ) (’ă·šer) that עָשָׂ֔ה H6213 ( V-Qal-Perf-3ms ) (‘ā·śāh) He had made , וְהִנֵּה־ H2009 ( Conj-w│Interjection ) (wə·hin·nêh-) and indeed , ט֖וֹב H2896 ( Adj-ms ) (ṭō·wḇ) good . מְאֹ֑ד H3966 ( Adv ) (mə·’ōḏ) [it was] very וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) And there was עֶ֥רֶב H6153 ( N-ms ) (‘e·reḇ) evening , וַֽיְהִי־ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·hî-) and there was בֹ֖קֶר H1242 ( N-ms ) (ḇō·qer) morning — י֥וֹם H3117 ( N-msc ) (yō·wm) day . הַשִּׁשִּֽׁי׃פ H8345 ( Art│Number-oms ) (haš·šiš·šî) the sixth

Berean Interlinear Bible with KJV, Morphology, Transliteration and Strong's Numbers